Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Máy lọc nước WPK-855

5,565,000đ 7,950,000đ

Máy lọc nước WPK-902

8,253,000đ 11,790,000đ

Máy lọc nước WPK-903

11,584,000đ 14,480,000đ

Máy lọc nước WPK-913

12,560,000đ 15,700,000đ

Máy lọc nước WPK-906

13,792,000đ 17,240,000đ

Máy lọc nước WPK-916

13,352,000đ 18,690,000đ

Máy lọc nước WPK-908

13,344,000đ 16,680,000đ

Máy lọc nước WPK-918

13,432,000đ 16,790,000đ

Máy lọc nước WPK-928

15,632,000đ 19,540,000đ

Máy lọc nước WPK-938

17,008,000đ 21,260,000đ

Máy lọc nước Karofi HC 16

3,592,000đ 4,490,000đ

Máy lọc nước Karofi HC 15

3,520,000đ 4,400,000đ

Máy lọc nước Karofi HCV151-WH

5,576,000đ 6,970,000đ

Máy lọc nước Karofi HC 19

5,000,000đ 6,250,000đ

Máy lọc nước Karofi HC 18

5,808,000đ 7,260,000đ

Máy lọc nước Karofi HCV351-WH

8,632,000đ 10,790,000đ