Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Máy lọc nước WPK-G62

9,192,000vnđ 11,490,000vnđ

Máy lọc nước WPK-G60-S

7,808,000vnđ 9,760,000vnđ

Máy lọc nước WPK-G60

7,352,000vnđ 9,190,000vnđ

Máy lọc nước WPK-K91

8,728,000vnđ 10,910,000vnđ

Máy lọc nước Karofi KI238

7,011,000vnđ 7,790,000vnđ

Máy lọc nước karofi N-e118

5,968,000vnđ 7,460,000vnđ

Máy lọc nước Karofi ERO80

5,969,000vnđ 7,120,000vnđ

Máy lọc nước Karofi KSI80

6,616,000vnđ 8,270,000vnđ

Máy lọc nước Karofi K8I-1

6,984,000vnđ 8,730,000vnđ

Máy lọc nước Karofi K8IQ-2

8,176,000vnđ 10,220,000vnđ

Máy lọc nước Karrofi K9IQ-2 PLUS

9,336,000vnđ 11,670,000vnđ

Máy lọc nước Karofi 0-s128

7,808,000vnđ 9,760,000vnđ

Máy lọc nước Karofi 0-i229/A

9,376,000vnđ 11,720,000vnđ