Ray bi 3 tầng giảm chấn 450mm 494.02.064

166,320đ

207,900đ

Có chức năng giảm chấn.
Khả năng chịu tải: 30 kg
Vật liệu: Thép
Màu hoàn thiện: Mạ kẽm màu trắng
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ

Số lượng :

Ray bi 3 tầng giảm chấn 450mm 494.02.064

Có chức năng giảm chấn.
Khả năng chịu tải: 30 kg
Vật liệu: Thép
Màu hoàn thiện: Mạ kẽm màu trắng
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ

Sản Phẩm Đã Xem