Ray nhấn mở 3 tầng giảm chấn 300mm 494.02.081

135,520đ

169,400đ

Ray bi nhấn mở 300mm Hafele 494.02.081
Vật liệu: thép
Tải trọng: 30kg
Trượt bằng 2 dây bi
Lắp vào hộc kéo: bắt vít vào bên thành hộc kéo.
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ.

Số lượng :

Ray nhấn mở 3 tầng giảm chấn 300mm 494.02.081

Ray bi nhấn mở 300mm Hafele 494.02.081
Vật liệu: thép
Tải trọng: 30kg
Trượt bằng 2 dây bi
Lắp vào hộc kéo: bắt vít vào bên thành hộc kéo.
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ.

Sản Phẩm Đã Xem