Ray nhấn mở 3 tầng giảm chấn 400mm 494.02.083

161,040đ

201,300đ

Ray bi nhấn mở 400mm Hafele 494.02.083
Vật liệu: thép
Tải trọng: 30kg
Trượt bằng 2 dây bi
Lắp vào hộc kéo: bắt vít vào bên thành hộc kéo.
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ.

Số lượng :

Ray nhấn mở 3 tầng giảm chấn 400mm 494.02.083

Ray bi nhấn mở 400mm Hafele 494.02.083
Vật liệu: thép
Tải trọng: 30kg
Trượt bằng 2 dây bi
Lắp vào hộc kéo: bắt vít vào bên thành hộc kéo.
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ.

Sản Phẩm Đã Xem