Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm
Ống đũa đôi gài – CC2G
Giảm 10%

Ống đũa đôi gài – CC2G

538,200vnđ 598,000vnđ
Ống đũa đôi bắt vít – CC2K
Giảm 10%

Ống đũa đôi bắt vít – CC2K

531,000vnđ 590,000vnđ
Ống đũa đơn để bàn cao – CC1P-C
Giảm 10%
Kệ để gia vị 2 tầng – GV2C
Giảm 10%

Kệ để gia vị 2 tầng – GV2C

837,000vnđ 930,000vnđ
Kệ để gia vị treo tường 2 tầng – GV2T
Giảm 10%
Kệ để gia vị treo tường 1 tầng – GV1T
Giảm 10%
Kệ chén 2 tầng 900mm – S2L9C-N
Giảm 10%

Kệ chén 2 tầng 900mm – S2L9C-N

3,150,000vnđ 3,500,000vnđ
Kệ chén 2 tầng 800mm – S2L8C-N
Giảm 10%

Kệ chén 2 tầng 800mm – S2L8C-N

2,880,000vnđ 3,200,000vnđ
Kệ chén 2 tầng 700mm – S2L7C-N
Giảm 10%

Kệ chén 2 tầng 700mm – S2L7C-N

2,610,000vnđ 2,900,000vnđ
Kệ chén inox 2 tầng 900mm – S2L9C
Giảm 10%

Kệ chén inox 2 tầng 900mm – S2L9C

3,951,000vnđ 4,390,000vnđ
Kệ chén inox 2 tầng 800mm – S2L8C
Giảm 10%

Kệ chén inox 2 tầng 800mm – S2L8C

3,688,200vnđ 4,098,000vnđ
Kệ chén inox 2 tầng 700mm – S2L7C
Giảm 10%

Kệ chén inox 2 tầng 700mm – S2L7C

3,418,200vnđ 3,798,000vnđ
Kệ chén inox 2 tầng treo tường 800mm – S2L8T
Giảm 10%
Kệ chén inox 2 tầng treo tường 700mm – S2L7T
Giảm 10%