Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm
Quạt điều hòa Karofi KAC-020HR
Giảm 20%

Quạt điều hòa Karofi KAC-020HR

4,584,000vnđ 5,730,000vnđ
Quạt điều hòa Karofi KAC-120R
Giảm 20%

Quạt điều hòa Karofi KAC-120R

4,088,000vnđ 5,110,000vnđ
Quạt điều hòa Karofi KAC-18R
Giảm 21%

Quạt điều hòa Karofi KAC-18R

3,600,000vnđ 4,510,000vnđ
Máy lọc không khí Karofi KAP-317
Giảm 20%

Máy lọc không khí Karofi KAP-317

8,672,000vnđ 10,840,000vnđ
Máy lọc không khí Karofi KAP-115
Giảm 20%

Máy lọc không khí Karofi KAP-115

4,520,000vnđ 5,650,000vnđ
Máy lọc nước WPK-855
Giảm 30%

Máy lọc nước WPK-855

5,565,000vnđ 7,950,000vnđ
Máy lọc nước WPK-902
Giảm 30%

Máy lọc nước WPK-902

8,253,000vnđ 11,790,000vnđ
Máy lọc nước WPK-903
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-903

11,584,000vnđ 14,480,000vnđ
Máy lọc nước WPK-913
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-913

12,560,000vnđ 15,700,000vnđ
Máy lọc nước WPK-906
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-906

13,792,000vnđ 17,240,000vnđ
Máy lọc nước WPK-916
Giảm 29%

Máy lọc nước WPK-916

13,352,000vnđ 18,690,000vnđ
Máy lọc nước WPK-908
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-908

13,344,000vnđ 16,680,000vnđ
Máy lọc nước WPK-918
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-918

13,432,000vnđ 16,790,000vnđ
Máy lọc nước WPK-928
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-928

15,632,000vnđ 19,540,000vnđ
Máy lọc nước WPK-938
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-938

17,008,000vnđ 21,260,000vnđ
Máy lọc nước WPK-G62
Giảm 20%

Máy lọc nước WPK-G62

9,192,000vnđ 11,490,000vnđ