Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Quạt điều hòa Karofi KAC-020HR

4,584,000đ 5,730,000đ

Quạt điều hòa Karofi KAC-120R

4,088,000đ 5,110,000đ

Quạt điều hòa Karofi KAC-18R

3,600,000đ 4,510,000đ

Máy lọc không khí Karofi KAP-317

8,672,000đ 10,840,000đ

Máy lọc nước WPK-855

5,565,000đ 7,950,000đ

Máy lọc nước WPK-902

8,253,000đ 11,790,000đ

Máy lọc nước WPK-903

11,584,000đ 14,480,000đ

Máy lọc nước WPK-913

12,560,000đ 15,700,000đ

Máy lọc nước WPK-906

13,792,000đ 17,240,000đ

Máy lọc nước WPK-916

13,352,000đ 18,690,000đ

Máy lọc nước WPK-908

13,344,000đ 16,680,000đ

Máy lọc nước WPK-918

13,432,000đ 16,790,000đ

Máy lọc nước WPK-928

15,632,000đ 19,540,000đ

Máy lọc nước WPK-938

17,008,000đ 21,260,000đ

Máy lọc nước WPK-G62

9,192,000đ 11,490,000đ