Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm
Vòi rửa chén CT 191S
Giảm 10%

Vòi rửa chén CT 191S

8,820,000vnđ 9,800,000vnđ
Vòi rửa chén CT 194S
Giảm 9%

Vòi rửa chén CT 194S

11,880,000vnđ 13,000,000vnđ
Vòi rửa chén CT 931C V2
Giảm 10%

Vòi rửa chén CT 931C V2

3,465,000vnđ 3,850,000vnđ
Vòi rửa chén CT 992C
Giảm 10%

Vòi rửa chén CT 992C

7,650,000vnđ 8,500,000vnđ
Vòi rửa chén CT 591C
Giảm 10%

Vòi rửa chén CT 591C

7,650,000vnđ 8,500,000vnđ
Vòi rửa chén CT 304C
Giảm 10%

Vòi rửa chén CT 304C

4,950,000vnđ 5,500,000vnđ
Vòi rửa chén CT 131S
Giảm 10%

Vòi rửa chén CT 131S

8,010,000vnđ 8,900,000vnđ
Vòi rửa chén CT 105S
Giảm 10%

Vòi rửa chén CT 105S

7,380,000vnđ 8,200,000vnđ
Vòi rửa chén FS  SL SP STEEL
Giảm 10%

Vòi rửa chén FS SL SP STEEL

31,950,000vnđ 35,500,000vnđ
Vòi rửa chén FS HF SWSP DS STEEL OPTICS
Giảm 20%

Vòi rửa chén FS HF SWSP DS STEEL OPTICS

31,400,000vnđ 39,200,000vnđ
Vòi rửa chén CRYSTAL SEMI Chrome B
Giảm 11%

Vòi rửa chén CRYSTAL SEMI Chrome B

35,500,000vnđ 39,500,000vnđ
Chậu rửa chén BOX 210 72
Giảm 20%

Chậu rửa chén BOX 210 72

11,700,000vnđ 14,600,000vnđ
Chậu rửa chén  BOX 210 54
Giảm 10%

Chậu rửa chén BOX 210 54

8,802,000vnđ 9,780,000vnđ
Chậu rửa chén BCX 621 RHD
Giảm 20%

Chậu rửa chén BCX 621 RHD

10,400,000vnđ 13,000,000vnđ
Chậu rửa chén BCX 620 42 35
Giảm 19%

Chậu rửa chén BCX 620 42 35

7,800,000vnđ 9,600,000vnđ
Chậu rửa chén BCX 611 86
Giảm 20%

Chậu rửa chén BCX 611 86

6,320,000vnđ 7,900,000vnđ