Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm
Vòi rửa chén  TEka MTP 913
Giảm 31%

Vòi rửa chén TEka MTP 913

2,225,000vnđ 3,179,000vnđ
Vòi rửa chén Teka IN 912
Giảm 31%

Vòi rửa chén Teka IN 912

2,379,000vnđ 3,399,000vnđ
Vòi rửa chén teka ARES
Giảm 28%

Vòi rửa chén teka ARES

3,089,000vnđ 4,290,000vnđ
Vòi rửa chén Teka  VITA
Giảm 31%

Vòi rửa chén Teka VITA

3,919,000vnđ 5,599,000vnđ
Vòi rửa chén Teka MB2(PULL OUT HIGH)
Giảm 28%

Vòi rửa chén Teka MB2(PULL OUT HIGH)

4,190,000vnđ 5,819,000vnđ
Vòi rửa chén TEka MC 10 PLUS
Giảm 28%

Vòi rửa chén TEka MC 10 PLUS

4,665,000vnđ 6,479,000vnđ
Vòi rửa chén Teka AUK 913 MB
Giảm 28%

Vòi rửa chén Teka AUK 913 MB

4,665,000vnđ 6,479,000vnđ
Vòi rửa chén Teka FRAME 915
Giảm 31%

Vòi rửa chén Teka FRAME 915

6,075,000vnđ 8,679,000vnđ
Vòi rửa chén Teka KB 915
Giảm 29%

Vòi rửa chén Teka KB 915

5,369,000vnđ 7,469,000vnđ
Vòi rửa chén Teka VTK 978
Giảm 28%

Vòi rửa chén Teka VTK 978

5,774,000vnđ 8,019,000vnđ
Vòi rửa chén Teka CUADRO
Giảm 28%

Vòi rửa chén Teka CUADRO

5,853,000vnđ 8,129,000vnđ
Vòi chén Teka MC 10 PLUS (PULL OUT)
Giảm 28%

Vòi chén Teka MC 10 PLUS (PULL OUT)

6,091,000vnđ 8,459,000vnđ
Vòi rửa chén Teka FORMENTERA 997 (BLACK)
Giảm 28%

Vòi rửa chén Teka FORMENTERA 997 (BLACK)

6,170,000vnđ 8,569,000vnđ
Vòi rửa chén Teka INX 914
Giảm 28%

Vòi rửa chén Teka INX 914

6,645,000vnđ 9,229,000vnđ
Vòi rửa chén Teka ELAN
Giảm 29%

Vòi rửa chén Teka ELAN

7,595,000vnđ 10,549,000vnđ
Vòi rửa chén Teka ARK 937
Giảm 29%

Vòi rửa chén Teka ARK 937

7,912,000vnđ 10,989,000vnđ