Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Vòi rửa chén TEka MTP 913

2,225,000vnđ 3,179,000vnđ

Vòi rửa chén Teka IN 912

2,379,000vnđ 3,399,000vnđ

Vòi rửa chén teka ARES

3,089,000vnđ 4,290,000vnđ

Vòi rửa chén Teka VITA

3,919,000vnđ 5,599,000vnđ

Vòi rửa chén Teka MB2(PULL OUT HIGH)

4,190,000vnđ 5,819,000vnđ

Vòi rửa chén TEka MC 10 PLUS

4,665,000vnđ 6,479,000vnđ

Vòi rửa chén Teka AUK 913 MB

4,665,000vnđ 6,479,000vnđ

Vòi rửa chén Teka FRAME 915

6,075,000vnđ 8,679,000vnđ

Vòi rửa chén Teka KB 915

5,369,000vnđ 7,469,000vnđ

Vòi rửa chén Teka VTK 978

5,774,000vnđ 8,019,000vnđ

Vòi rửa chén Teka CUADRO

5,853,000vnđ 8,129,000vnđ

Vòi chén Teka MC 10 PLUS (PULL OUT)

6,091,000vnđ 8,459,000vnđ

Vòi rửa chén Teka INX 914

6,645,000vnđ 9,229,000vnđ

Vòi rửa chén Teka ELAN

7,595,000vnđ 10,549,000vnđ

Vòi rửa chén Teka ARK 937

7,912,000vnđ 10,989,000vnđ