Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Hút mùi KAFF KF - 701B

2,624,000vnđ 3,280,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 703B

2,784,000vnđ 3,480,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 700W

3,184,000vnđ 3,980,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 701I

2,874,000vnđ 3,480,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 70I

3,088,000vnđ 3,860,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 638B

2,704,000vnđ 3,380,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 638I/738I

2,944,000vnđ 3,680,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 688I/ 788I/ 888I

3,424,000vnđ 4,280,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - TL60H/TL70H/TL80H

3,584,000vnđ 4,480,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - TL600/TL700/TL900

4,064,000vnđ 5,080,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - FL70RH/FL90RH

5,664,000vnđ 7,080,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 70RH/90RH

6,144,000vnđ 7,680,000vnđ

HÚt mùi KAFF KF - LUX AT70FH/AT90FH

15,040,000vnđ 18,800,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - AT70H/ KF - AT90H

13,440,000vnđ 16,800,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - AT70LH/AT90LH

13,440,000vnđ 16,800,000vnđ

Hút mùi KAFF KF - 70LH

10,240,000vnđ 12,800,000vnđ