Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Hút mùi TEKA CC 485

33,564,000vnđ 47,949,000vnđ

Máy hút mùi đảo TEKA DPL 1185 ISLAND

31,387,000vnđ 44,839,000vnđ

Hút mùi đảo TEKA DG3 ISLA 980

22,393,000vnđ 31,990,000vnđ

Máy hút mùi Teka CNL 9815 PLUS

8,633,000vnđ 11,990,000vnđ

Máy hút mùi TEKA CNL 6400

5,753,000vnđ 7,990,000vnđ

Máy hút mùi Teka TL 7420

5,033,000vnđ 6,990,000vnđ

Máy hút mùi TEKA TL 6420

4,766,000vnđ 6,809,000vnđ

Máy hút mùi TEKA 6310

3,842,000vnđ 5,489,000vnđ

Máy hút mùi TEKA C 6420

4,920,000vnđ 7,029,000vnđ

Máy hút mùi áp tường TEKA DLH 786T

12,389,000vnđ 17,699,000vnđ

Máy hút mùi áp tường TEKA DLH 986T

13,313,000vnđ 19,019,000vnđ

Máy hút mùi Teka DSJ 750

8,231,000vnđ 11,759,000vnđ

Máy hút mùi Teka DG 980

22,393,000vnđ 31,990,000vnđ

Hút mùi áp tường TEKA NC 980

11,513,000vnđ 15,990,000vnđ

Máy hút mùi Teka NC 780

10,073,000vnđ 13,990,000vnđ

Máy hút mùi Teka DBB 90

6,229,000vnđ 8,899,000vnđ