Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Tủ tiệt trùng KL - TC650

10,080,000vnđ 16,800,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL - TC1050

10,140,000vnđ 16,900,000vnđ

Tủ tiệt trùng - KL TC575

6,060,000vnđ 10,100,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL - TC520

9,300,000vnđ 15,500,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL TC-460

11,280,000vnđ 18,800,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL - TK132

18,900,000vnđ 31,500,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL - TK122

14,700,000vnđ 24,500,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL - TL520

18,360,000vnđ 30,600,000vnđ

Tủ tiệt trùng - KL TL 465

9,540,000vnđ 15,900,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL - KM657

17,280,000vnđ 28,800,000vnđ

Tủ tiệt trùng KL - KM521

12,900,000vnđ 21,500,000vnđ