Ray nhấn mở 3 tầng giảm chấn 350mm 494.02.082

148,720đ

185,900đ

Ray bi nhấn mở 350mm Hafele 494.02.082
Vật liệu: thép
Tải trọng: 30kg
Trượt bằng 2 dây bi
Lắp vào hộc kéo: bắt vít vào bên thành hộc kéo.
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ

Số lượng :

Ray nhấn mở 3 tầng giảm chấn 350mm 494.02.082

Ray bi nhấn mở 350mm Hafele 494.02.082
Vật liệu: thép
Tải trọng: 30kg
Trượt bằng 2 dây bi
Lắp vào hộc kéo: bắt vít vào bên thành hộc kéo.
Lắp đặt: Lắp 2 bên thành tủ

Sản Phẩm Đã Xem